Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

podchmuramii
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
podchmuramii
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
podchmuramii
Silna kobieta to taka, która widzi swoje błędy wynikające ze słabości. Nie wierzę w istnienie kobiety stabilnej emocjonalnie zawsze... Menstruacja to uniemożliwia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
podchmuramii
3845 7cd0
Reposted fromkaraibski karaibski viablackheartgirl blackheartgirl
podchmuramii
2031 def6
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
3205 6abb
Reposted frommajka majka viablackheartgirl blackheartgirl
podchmuramii
 (...) cała drżę, a oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie
Reposted fromwwannie wwannie viablackheartgirl blackheartgirl
podchmuramii
A czego ja chciałam? (…) By mnie kochano za to, kim jestem, a nie za to co potrafię.
— Leigh Bardugo
podchmuramii

JEŚLI SZUKASZ POMOCNEJ DŁONI, MASZ JĄ NA KOŃCU WŁASNEGO RAMIENIA.
— "tylko i wyłącznie"

January 29 2018

podchmuramii
0669 efe5 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viaselsey selsey
podchmuramii
8320 2131
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viajethra jethra
podchmuramii
Ale nic się nie zmieni, póki sama o siebie nie zawalczysz.
— L. H. Anderson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viajethra jethra
podchmuramii
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator viajethra jethra
podchmuramii
Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
— Hesse Hermann
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viajethra jethra
podchmuramii
Ukochanego mężczyzny nie można wybrać z gotowego bufetu. Trzeba go wybrać z tęsknoty duszy. Ktoś wybrany tylko dlatego, że właśnie był pod ręką, nigdy nie zaspokoi tęsknoty duszy. 
Tu potrzebna jest INTUICJA, bezpośredni wysłaniec duszy.
— Clarissa Pinkola Estes, "Biegnąca z wilkami"
Reposted fromhormeza hormeza viajethra jethra
podchmuramii
To nic fajnego, kiedy opuszczają cię ludzie, na których liczyłeś.
— Jodi Picoult
Reposted fromnaturalginger naturalginger viajethra jethra
podchmuramii
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
podchmuramii

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viajethra jethra
podchmuramii

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viajethra jethra
podchmuramii
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl