Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

podchmuramii
0585 65fa
Reposted frommessinhead messinhead viabanshe banshe
podchmuramii
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadusielecc dusielecc
podchmuramii
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
podchmuramii
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusielecc dusielecc
podchmuramii
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
podchmuramii
3560 a034
Reposted fromdusielecc dusielecc viasmutnazupa smutnazupa

January 21 2018

podchmuramii
Czasami gdy poznasz kogoś przypadkiem, okazuje się, że już nie potrafisz żyć tak jak dawniej, bez tej osoby
— Loca
podchmuramii
4106 ecc2 500
Reposted fromtfu tfu viablackheartgirl blackheartgirl

January 20 2018

podchmuramii
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viablackheartgirl blackheartgirl

January 19 2018

podchmuramii
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viahunsert hunsert
podchmuramii
8628 fa6a
Reposted fromfalkaa falkaa viablackheartgirl blackheartgirl
podchmuramii
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska

January 16 2018

podchmuramii
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viawerterowska werterowska
podchmuramii
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viawerterowska werterowska
2318 d565
Reposted fromdivi divi viawerterowska werterowska
podchmuramii
8912 24b5
Reposted fromdefinition-of-love definition-of-love
7935 4cb6

January 15 2018

podchmuramii
0706 cade 500
by Tina Sokolovskaya
Reposted fromintotheblack intotheblack viaselsey selsey
podchmuramii
mam ochotę przytulić się do Ciebie jak małe dziecko i udawać, że po prostu się przykleiłam.
Reposted fromsamtonazwij samtonazwij viaselsey selsey
podchmuramii
Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl